suc khoe cong dong

Hình ảnh

Nghiệm thu Đề tài NCKH cấp nhà nước về Dioxin KHCN-33.12/11-15

Tháng 3/2016, Lãnh đạo Viện Sức khỏe Cộng đồng đã tham gia buổi nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu tổn thương tâm lý ở người phơi nhiễm Dioxin và hiệu quả các giải pháp can thiệp" thuộc Chương trình KHCN trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2011-2015 “Nghiên cứu khắc phục hậu quả lâu dài chất da cam/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh đối với môi trường và sức khỏe con người Việt Nam”, Mã số: KHCN-33.12/11-15.

 

Dưới đây là một số hình ảnh về sự kiện này:

 

 

 

 

Lương Nga 

Tin cùng chủ đề