suc khoe cong dong

Viện Sức khỏe Cộng đồng

 HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

Hội đồng khoa học gồm các thành viên là những nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu y học và sức khoẻ.
HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

Hội đồng cố vấn gồm các thành viên là những nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu y học và sức khoẻ. Hội đồng cố vấn có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Viện trưởng trong việc xây dựng định hướng và chiến lược khoa học và công nghệ của Viện...
BAN LÃNH ĐẠO VIỆN SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

BAN LÃNH ĐẠO VIỆN SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Bằng uy tín, tri thức và kinh nghiệm của mình, Ban Lãnh Đạo Viện Sức khỏe Cộng đồng đưa ra những quyết định đúng đắn, xây dựng Viện trở thành một trong những tổ chức nghiên cứu và hoạt động vì sức khỏe cộng đồng uy tín tại Việt Nam.
Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Viện Sức khỏe Cộng đồng được thành lập theo Quyết định số 371/2012/QĐ-THYH ngày 05/11/2012 của Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam. Mặc dù tuổi đời còn non trẻ nhưng dưới sự lãnh đạo quyết đoán, tài tình của Ban Lãnh Đạo, Viện đã không ngừng lớn mạnh để trở thành một trong những tổ chức nghiên cứu và hoạt động vì sức khỏe cộng đồng uy tín tại Việt Nam.